این شرکت در زمینه سخت افزار فعالیت های گسترده ای داشته است، ازجمله از فعالیت ها میتوان به فعال بودن در زمینه تولید دستگاه های کالر آیدی ( نمایشگر شماره تلفن) و ثبت اختراع آن در کشور در سال 1381 اشاره کرد که افتخاری برای خویش و هموطنان عزیز محسوب شده و همچنین را ه اندازی سیستم های اتوماسیون اداری و سیستم های کنترل تردد و حضور و غیاب در بسیاری از سازمان و ارگان های دولتی و خصوصی و همچنین را ه انداری هزاران پروژه فروشگاهی و …. از سوابق این شرکت میباشد که رضایت مشتریان این پروژه ها افتخاری در سوابق کاری این شرکت میباشد. تولید و فروش و پشتیبانی سخت افزار های تخصصی و عمومی جزو خدمات این شرکت محسوب میشود که این شرکت سعی دارد با فن آوری و ارائه خدمات روز، پشتیبان مشتریان عزیز خود باشد تا مشتریان عزیز ضمن بهرهگیری از محصولات نرم افزاری، از خدمات و سخت افزاری این شرکت نیز بهرهمند شود و نیازی به مراوده با چندین شرکت را در این زمینه نداشته باشند.