در دنیای مدرن امروز، نمی توان نقش IT را در بخش های گوناگون و مشاغل مختلف نادیده گرفت. حضور این فن آوری تا جایی پیشرفته است که در بسیاری از موارد با فرآیند های روزمره زندگی اجین شده و گذران زندگی بدون استفاده از آن به راحتی امکان پذیر نمی باشد. امروزه شاهرگ ها و پایه های اداری، فنی و خدماتی بسیاری از فرآیند ها و کسب و کارها در سازمان ها و شرکت ها بر پایه این فن آوری استوار شده است به طوری که حیات و پایداری آن در بسیاری موارد ضروری و مورد توجه می باشد.
میشو سافت با هدف ارایه خدمات تخصصی، علمی و جامع در کلیه بخش های فن آوری IT، با استفاده از حضور متخصصان و ارتباط با معتبرترین تامین کنندگان سخت افزار و نرم افزار، راهکار ها و برنامه های جامعی را برای برنامه ریزی، تامین، راه اندازی و نگهداری سیستم ها و ساختار های فن آوری اطلاعات ارائه می دهد.