اتوماسیون روند

۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خلاصه ویژگی های نرم افزار
نصب آسان _ کاربری آسان _ راهنمای کار با برنامه _ سازگار با تمامی نسخه های ویندوز _ پشتیبانی آنلاین و حضوری توسط شرکت _ پشتیبانگیری از داده‌ها و استفاده از آن توسط کاربر _ سازگار با اکثر پرینترها _ امکان تولید فایل از چاپ‌ها با فرمت های متفاوت( pdf ،jpg و…) _ امکان شخصی سازی چاپها از قبیل آرم و سربرگ و زیرنویس آنها _ دارای کلید های میانبر برای استفاده آسان

خلاصه امکانات
امکان تعریف نوع مشتری به تعداد نامحدود – امکان تعریف مشتری به تعداد نامحدود با مشخصات کامل و پیوست کردن فایل های مربوطه – امکان جستجو بین مشتریان و دستیابی آسان به فایل های پیوستی – امکان تعریف نوع مالک به تعداد نامحدود – امکان تعریف مالک به تعداد نامحدود با مشخصات کامل و پیوست کردن فایل های مربوطه – امکان جستجو بین مالکین و دستیابی آسان به فایل های پیوستی – امکان تعریف نوع ملک به تعداد نامحدود – امکان تعریف ملک به تعداد نامحدود با مشخصات کامل و پیوست کردن فایل های مربوطه – امکان جستجو بین ملک‌ها و دستیابی آسان به فایل های پیوستی – امکان تعریف نوع پیمانکار به تعداد نامحدود – امکان تعریف پیمانکار به تعداد نامحدود با مشخصات کامل و پیوست کردن فایل های مربوطه – امکان جستجو بین پیمانکارها و دستیابی آسان به فایل های پیوستی – امکان تعریف نوع خدمات به تعداد نامحدود – امکان تعریف نوع عملیات به تعداد نامحدود – امکان تعریف اسامی بانک‌ها به تعداد نامحدود – امکان تعریف نوع حساب بانکی به تعداد نامحدود – امکان تعریف صاحبین حساب به تعداد نامحدود – امکان تعریف حساب بانکی به تعداد نامحدود و امکان جستجو بین آنها – امکان تعریف صندوق به تعداد نامحدود و امکان جستجو بین آنها – امکان ثبت پروژه با ثبت شدن تاریخ و ساعت و خدمات درخواستی و وصل شدن آن به مشتری مالک و ملک مربوطه به تعداد نامحدود و پیوست کردن فایل های مربوطه – امکان جستجوی هوشمند بین پروژها با هر عنوان و دستیبابی آسان به فایل های پیوستی مربوطه – امکان ثبت عملیات با ثبت تاریخ و ساعت و وصل کردن آن به پروژه و پیمانکار و ثبت مبلغ توافقی به تعداد نامحدود و پیوست کردن فایل های مربوطه – امکان جستجوی هوشمند بین عملیات ثبت شده با هر عنوان و دستیبابی آسان به فایل های پیوستی مربوطه – امکان ثبت عملیات مالی به تعداد نامحدود با ثبت تاریخ و ساعت و وصل کردن آن به پروژه و پیمانکار و ثبت نوع مبلغ دریافتی یا پرداختی و وصل شدن آن به حساب بانکی و صندوق و پیوست کردن فایل های مربوطه – امکان جستجوی هوشمند بین عملیات مالی ثبت شده با هر عنوان و دستیبابی آسان به فایل های پیوستی مربوطه – امکان چاپ چک در ثبت عملیات مالی با پرینتر های معمولی – امکان گزارشگیری از پروژه های ثبت شده با فیلتر کردن تاریخ یا مشتری یا مالک یا ملک و … و امکان گرفتن چاپ از نتیجه گزارش – امکان گزارشگیری از عملیات ثبت شده با فیلتر کردن محدوده تاریخ ، نوع عملیات ، پروژه مشتری ، مالک ، ملک ، پیمانکار و … و امکان گرفتن چاپ از نتیجه گزارش – امکان گزارشگیری از عملیات های مال ثبت شده دریافتی یا پرداختی با فیلتر کردن پروژه ، پیمانکار ، مبلغ ، نوع تسویه ، صندوق ، بانک ، شماره حساب ، تاریخ سررسید چک‌ها ، تاریخ حواله و … و امکان گرفتن چاپ از نتیجه گزارش – امکان گزارشگیری از چک های سررسید شده و ثبت تاریخ وصول – دارای دفترچه تلفن هوشمند – امکان جستجوی هوشمند بین فایل های پیوستی با فیلتر کردن نوع مدرک مربوط به عنوان ثبت شده – امکان ثبت اطالاعات شرکت – امکان تعریف کاربر سیستم به تعداد نامحدود – امکان تعریف نقش برای کاربر برای مشخص کردن دسترسی داخلی برنامه – امکان پشتیبانگیری خودکار از داده‌ها حین خروج از برنامه – امکان پشتیبانگیری دستی و سرع از داده‌ها – امکان تنظیم هشدار حین ورود به برنامه برای چک هایی که 3 روز تا تاریخ سررسیدشان مانده – امکان تنظیم مسیر پشتیبان خودکار – امکان ارسال پیام کوتاه از طریق پنل پیامک اختصاصی برای چک های سررسید شده و تنظیم موبایل دریافت کننده – امکان ارسال پیامک تبریک تولد برای مشتریان و پیمانکاران و … – امکان ثبت یاد آور و هشدارهای اختصاصی – دارای پنل پیامک اختصاصی

توضیحات

این برنامه جهت پاسخگویی به نیازهای مراکزی که کارهای گروهی و تیمی انجام میدهند طراحی شده است که با ارجاع دادن اسناد و عملیات به همکاران و بایگانی کردن اسناد و جستجوی سریع بین آنها، شرایط را برای مدیریت پروژه هموار میسازد و باعث افزایـش سرعت و کیـفـیت خـــــدمات، رشد کسب و کار، تولید گزارشات جامع و متنوع مدیریتی از عملکرد و برقراری روابط صمیمانه با مشتریان می‌باشد.