همیار آراز

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان

خلاصه ویژگی های نرم افزار
نصب آسان _ کاربری آسان _ راهنمای کار با برنامه _ سازگار با تمامی نسخه های ویندوز _ پشتیبانی آنلاین و حضوری توسط شرکت _ پشتیبانگیری از داده‌ها و استفاده از آن توسط کاربر _ امکان ارتقاء آسان به نسخه های بالاتر با حفظ داده های قبلی _ سازگار با اکثر پرینترها _ امکان تولید فایل از چاپ‌ها با فرمت های متفاوت( pdf ،jpg و…) _ امکان شخصی سازی چاپها از قبیل آرم و سربرگ و زیرنویس آنها _ دارای کلید های میانبر برای استفاده آسان

خلاصه امکانات
امکان تعریف گروه طرف حساب‌ها _ امکان تعریف طرف حساب به تعداد نامحدود با مشخصات کامل و بایگانی فایل های پیوستی _ امکان تعریف اسامی بانک‌ها به تعداد نامحدود _امکان تعریف نوع حساب‌ها به تعداد نامحدود _ امکان تعریف نام صاحب حساب‌ها به تعداد نامحدود _ امکان تعریف حساب های بانکی به تعداد نامحدود _ امکان تعریف صندوق‌ها به تعداد نامحدود _ عملیات ثبت دریافت نقدی به تعداد نامحدود و بایگانی فایل های پیوستی _ عملیات ثبت دریافت چک‌ها با مشخصات کامل چک به تعداد نامحدود و بایگانی فایل های پیوستی _ عملیات ثبت دریافت حواله به تعداد نامحدود و بایگانی فایل های پیوستی _ عملیات ثبت پرداخت نقدی به تعداد نامحدود و بایگانی فایل های پیوستی _ عملیات ثبت پرداخت چک‌ها و بایگانی فایل های پیوستی _ امکان چاپ چک صادر شده وبا درج مشخصات کامل و ویرایش تنظیمات چاپ توسط کاربر _ عملیات ثبت پرداخت حواله و بایگانی فایل های پیوستی _ امکان چاپ رسید برای دریافت‌ها _ امکان چاپ رسید برای پرداخت‌ها _ بایگانی اسناد با فایل های پیوستی _ دارای تقویم هوشمند _ عملیات ثبت رویداد برای تقویم هوشمند _ عملیات ثبت یادآور برای تقویم هوشمند _ عملیات ثبت دفترچه یادداشت _ مشاهده رویداد، یادآور، یادداشت، تماس‌ها و چک های مربوط به روز در تقویم هوشمند _ امکان وصل خطوط تلفن به سیستم برای شناسایی خودکار طرف حساب _ دارای صفحه تماس گیرنده فعال _ عملیات ثبت یادآور برای تماس دریافتی _ عملیات ثبت یادداشت برای تماس دریافتی _ گزارشات مالی و چاپ آن _ گزارش چک های سررسید شده _ گزارش چک های سررسید نشده _ گزارش چک های صادر شده _ گزارش یادآورها _ گزارش یادداشت‌ها _ گزارش تماس‌ها _ دارای دفترچه تلفن _تنظیمات خاص برنامه _ دارای پنل پیامک اختصاصی و مدیریت پیامک‌ها _ تنظیمات پیامک _ امکان ارسال پیامک درون برنامه‌ای یادآور سررسید چک‌ها بصورت خدماتی _ امکان ارسال پیامک درون برنامه‌ای یادآور امور شخصی به صورت خدماتی _ امکان ارسال پیامک درون برنامه‌ای هشدار ورود به نرم افزار

توضیحات

این برنامه جهت پاسخگویی به نظم بخشیدن به امور روزمره شخصی و کاری و چک‌ها از طریق یادآورها و هشدارات خود برنامه و ارسال پیامک و …چاپ چک و تقویم هوشمند،شناسایی مخاطب از ویژگی های این نرم افزار بوده که باعثافزایـش سرعت و کیـفـیت خـــــدمات، رشد کسب و کار، تولید گزارشات جامع و متنوع مدیریتی از عملکرد و برقراری روابط صمیمانه با مشتریان می‌باشد.